Dokumenty na stiahnutie – verejný register

Dokumenty na stiahnutie – verejný register

PRACOVNÁ ZMLUVA ZO DŇA 30. 11. 2017

Pracovná zmluva na stiahnutie vo formáte PDF

____________________________________________________

ZMLUVA O DIELO ZO DŇA 28. 11. 2017

Zmluva o dielo na stiahnutie v PDF

____________________________________________________

ZMLUVA ZA ÚČELOM ZABEZPEČENIA PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU ÚZMENÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU, zo dňa 2. 11. 2017

Zmluva na stiahnutie vo formáte PDF

____________________________________________________

Zmluva o dielo č. 8/2016 na vytriedenie, evidovania a usporiadanie registratúrnych záznamov zo dňa 15. 4. 2016

Zmluva_o_dielo_c_8_2016

____________________________________________________

Kúpna zmluva zo dňa 16. 6. 2016, kúpa nehnuteľnosti

Kupna_zmluva_16_6_2016

____________________________________________________