STAROSTA

STAROSTA

Novozvoleným starostom obce je Martin Klimek, narodený 11. 9. 1987, bytom Zálesie 28.

Funkciu prebral po bývalom starostovi, pánovi Jozefovi Pisarčíkovi, dňa 13. 3. 2015. V súčasnosti pracuje v obci na štvrtinový úväzok, vzhľadom na finančné dispozície tejto maličkej obce.

Do funkcie bol zvolený ako nezávislý kandidát v komunálnych voľbách dňa 7. 3. 2015, ziskom 25 hlasov.