HISTÓRIA

HISTÓRIA

Obec Zálesie bola založená bola v roku 1632 Štefanom Palocsayom a až do zrušenia poddanstva bola majetkom panstva Niedzica. Obec je doložená z roku 1773 ako Gibelly, neskôr ako Gibeľ (1920), Zálesie (1948); maďarsky Gibely; nemecky Giebel. V roku 1612 ju dosídlil Juraj Horváth poľskými utečencami z Novotarska a Csorsztynska, koncom 17. storočia Thököly zálohoval nitrianskemu biskupovi Matyassovskému. Patrila rodine Horváth-Palocsay. Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a prácou v lese. Proti krivdám spôsobovaným zo strany zemepánov sa roku 1794 obrátili slovensky písanou sťažnosťou. V období rokov 1890 až 1910 sa ich veľa vysťahovalo do Zámoria. Chotár obce a existujúca zástavba vytvára predpoklady pre rozvoj chalupárstva a relaxačných pobytov v tichom prostredí.

V roku 1787 mala obec 43 domov a 323 obyvateľov, v roku 1828 mala 38 domov a 286 obyvateľov.