AKTUALITY

AKTUALITY

Obec Zálesie zriadila pre občanov linku pomoci v súvislosti s pandémiou COVID-19: 

tel. číslo 0902 896 648 

Covid 19 – informácie

kniha Čarovný Spiš – https://www.cbs.sk/kniha/carovny-spis/#1

Verejné obstarávanie – zverejnené dňa 26.08.2019

S2019-12 – Premostenie potoka v obci Zálesie [zadanie]

Sprievodna_sprava

Suhrnna_technicka_sprava

PRÍLOHA1

PRÍLOHA2

PRÍLOHA3

PRÍLOHA4.  

Zalesie_výzva

REZ a

REZ b

1

podorys

Zalesie_PHZ Zalesie_výzva Zalesie_výzva1 Zalesie_výzva1

_________________________________________________________________________

Informačné aktivity firmy NATUR-PACK

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-verejnost/

Harmonogram zberu elektroodpadu

Harmonogram zberu (MZ) NO_2019

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu obec Zálesie rok 2019

Pošodky v Gibľu 2018

—————————————————————————————————————-

30. 10. 2017: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Obstarávateľ: Obec Zálesie;

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je zateplenie a rekonštrukcia budovy OcÚ,  zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu.; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, 10:00 hod.

______________________________________________________________________________

Ples Starostu obce Zálesie – 1. ročník, 2016

DV

Obecné slávnosti 2015

ZN_4