AKTUALITY

AKTUALITY

Harmonogram zberu elektroodpadu

Harmonogram zberu (MZ) NO_2019

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu obec Zálesie rok 2019

Pošodky v Gibľu 2018

—————————————————————————————————————-

30. 10. 2017: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Obstarávateľ: Obec Zálesie;

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je zateplenie a rekonštrukcia budovy OcÚ,  zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu.; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, 10:00 hod.

______________________________________________________________________________

Ples Starostu obce Zálesie – 1. ročník, 2016

DV

Obecné slávnosti 2015

ZN_4